Crypto Master Journey

Level 1

Holder

Level 2

Strategic Investor

Level 3

Auto Investor

Level 4

Pro Auto Investor

Level 5

Master Investor

Level 6

Crypto Master

Crypto Master Journey

Lvl 1

Lvl 2

Lvl 3

Lvl 4

Lvl 5

Lvl 6

Kiến thức và thông tin tổng quát

Cảnh báo các hình thức và dự án lừa đảo

Kiến thức và thông tin nền tảng quan trọng về thị trường

Chiến lược đầu tư nền tảng quan trọng đảm bảo an toàn

Kiến thức và thông tin nâng cao về thị trường

Chiến lược đầu tư cao cấp độc quyền của CIC

Level 2

Level 3

Level 4

Level 5

Level 6

Chiến lược đầu tư cao cấp độc quyền của CIC

Lvl 2

Lvl 3

Lvl 4

Lvl 5

Lvl 6

Các bộ chỉ báo ĐỘC QUYỀN của CIC

Bộ 59 chỉ báo tổng hợp dò chu kỳ thị trường độc quyền của CIC

Bộ 10 chỉ báo dò đáy thị trường độc quyền của CIC

Bộ 12 chỉ báo dò đỉnh thị trường độc quyền của CIC

Cập nhật khi có chiến lược mới

Level 2

Level 3

Level 4

Level 5

Level 6

Cập nhật khi có chiến lược mới

Lvl 2

Lvl 3

Lvl 4

Lvl 5

Lvl 6

Nghiên cứu, đánh giá bằng điểm số và cập nhật mã

Nghiên cứu BTCETH nền tảng (tóm tắt, ngắn gọn)

BTC và ETH (on-chain & technical analysis)

Các mã an toàn (tiềm năng x3-x5)
Tổng số mã:
15+

Các mã cân bằng (tiềm năng x6-x9)
Tổng số mã:
50+

Các mã liều ăn nhiều (tiềm năng x10-x300)
Tổng số mã:
100+

Các khóa học online có tính thực chiến cao

Investing 4.0 with Crypto Assets – Basic

Investing 4.0 with Crypto Assets – Advanced 1

Investing 4.0 with Crypto Assets – Advanced 2

Investing 4.0 with Crypto Assets – Advanced 3 / Market Maker Strategy

Investing 4.0 with Crypto Assets – Advanced 4 / Market Timing Strategy

Investing 4.0 with Crypto Assets – Advanced 5 / Auto Trading Strategy

Crypto Trading Warrior – Basic

Crypto Trading Warrior – Advanced

Ứng dụng Auto Investing (giao dịch tự động)

Nền tảng cơ bản về Smart TradingBot Investing

Nâng cao về chiến lược sử dụng Bot Investing qua các mùa

Tín hiệu lướt sóng (trading)

Tín hiệu cho Spot / Bot Trading

Tín hiệu cho Futures Trading

Đồng hành cùng chuyên gia

TỔNG số buổi Group Coaching với Thầy Trần Đăng Khoa

1 buổi

2 buổi

3 buổi

4 buổi

Tham khảo và “copy” chiến lược của Thầy Trần Đăng Khoa

Quyền lợi đặc biệt

Nâng cấp miễn phí tất cả nội dung và quyền lợi crypto mới

Tham gia các cộng đồng nhà đầu tư chuyên nghiệp

Level 1

Level 1 ⇒ 2

Level 1 ⇒ 3

Level 1 ⇒ 4

Level 1 ⇒ 5

Level 1 ⇒ 6

Tham gia các cộng đồng nhà đầu tư chuyên nghiệp

Lvl 1

Lvl 1 ⇒ 2

Lvl 1 ⇒ 3

Lvl 1 ⇒ 4

Lvl 1 ⇒ 5

Lvl 1 ⇒ 6

Nếu làm đúng chiến lược, kỳ vọng lãi sau mỗi chu kỳ sẽ đạt

100% trở lên

300% trở lên

500% trở lên

700% trở lên

1000% trở lên

1200% trở lên

PHÍ THÀNH VIÊN & ƯU ĐÃI

15.000.000 đ (Ưu đãi 20%)

12.000.000 đ

Tiết kiệm 3.000.000đ

70.000.000 đ (Ưu đãi 30%)

49.000.000 đ

Tiết kiệm 21.000.000đ

130.000.000 đ (Ưu đãi 40%)

78.000.000 đ

Tiết kiệm 52.000.000đ

220.000.000 đ (Ưu đãi 50%)

110.000.000 đ

Tiết kiệm 110.000.000đ

340.000.000 đ (Ưu đãi 60%)

136.000.000 đ

Tiết kiệm 204.000.000đ

560.000.000 đ (Ưu đãi 70%)

168.000.000 đ

Tiết kiệm 392.000.000đ